Vergoeding en tarieven


Het tarief voor een consult is € 90,-

Een aantal ziektekostenverzekeraars geeft een vergoeding indien u aanvullend verzekerd bent. Predikanten, die verzekerd zijn bij Dominass met een ‘optimaal’ of ‘excellent’ dekking, ontvangen 75% vergoeding tot een jaarbedrag van € 2300. Met een aanvullende verzekering bij Pro Life worden tot € 500 per kalenderjaar vergoed. Sommige bedrijven hebben een aanvullende voorziening voor hun werknemers. Daarnaast is het mogelijk om de kosten op te voeren als medische aftrekpost bij de belastingopgave.

Wanneer er geen enkele vergoeding mogelijk is, dan bereken ik voor u een lager tarief afhankelijk van uw inkomenscategorie. Hierbij hanteer ik het volgende overzicht:

Netto-(gezins)inkomen:
- tot € 1100, kosten per consult: € 40,-
- van € 1100 tot € 1300, kosten per consult: € 50,-
- van € 1300 tot € 1500, kosten per consult: € 60,-
- van € 1500 tot € 2000, kosten per consult: € 70,-
- van € 2000 tot € 2500, kosten per consult: € 80,-
- hoger dan € 2500, kosten per consult: € 90,-

Uitgegaan wordt van één tot uiterlijk anderhalf uur per consult. Aan het eind van de maand wordt de rekening naar het huisadres toegestuurd. Indien een afspraak niet door kan gaan, gaarne tot uiterlijk 24 uur van tevoren berichten.