Psychotherapie


Hulp wordt onder andere geboden aan mensen die vragen hebben met betrekking tot angsten, klachten van relationele aard, psychosomatische klachten, het los komen van oude denkpatronen en het verwerven van nieuwe inzichten.

De inhoud van individuele gesprekken is vertrouwelijk: niets inhoudelijks wordt aan derden verstrekt.