Geestelijke Zorg


Begeleiden van predikanten en kerkelijk werkers


Het werk in de kerk kent zijn uitdagingen. Uit onderzoek blijkt dat de beroepsgroep een grotere kwetsbaarheid voor overspanning en burn-out kent dan het landelijk gemiddelde. Dit kan te maken hebben met allerlei factoren, bijvoorbeeld met de verhouding tot de kerkenraad, de verhouding tot collega’s, het werken met vrijwilligers of eenzaamheid binnen de uitoefening van het beroep. Door verhoging van de autonomie, sociale verbinding voor zichzelf en groeikansen wordt er al veel gewonnen.