boom

elizabeth

Mijn praktijk


In mijn praktijk sla ik de brug tussen psychologische hulpverlening en uw geloofsovertuiging. Psyche en geloof vragen om een verbonden kijk op de situatie, waarin u zich bevindt. Daarnaast wordt in ogenschouw genomen welke onderliggende normen en waarden ons denken over onszelf en de ander bepalen. Door zich van uw reactiepatronen bewust te worden, komt het pad tot innerlijke ontwikkeling open te liggen, en kunt u authentieker en gezonder in het leven komen te staan.

Mijn kracht ligt in de combinatie van psychologische hulp en geestelijke begeleiding. Religie en levensbeschouwelijke overtuiging krijgen een volwaardige plek binnen de hulp die ik u bied. Ik ben oecumenisch ingesteld en acht het van groot belang dat ik me afstem op degene die begeleiding vraagt. Bij uitstek kunnen predikanten een beroep doen op deze vorm van hulpverlening. Naast individuele begeleiding geef ik ook trainingen aan groepen van bijvoorbeeld studenten, werknemers of vrijwilligers.


Lidmaatschappen en vergoeding van consulten


Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en van de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten). Dat maakt dat bepaalde verzekeraars de consulten vergoeden. Voor predikanten worden de consulten vergoed door Dominass.


Wie ik ben


Mijn naam is Elizabeth Post. In de jaren tachtig heb ik psychologie gestudeerd en me nader georiƫnteerd op de cognitieve gedragstherapie. Ik heb vele jaren op free lance basis gesprekstechnieken gedoceerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Op wat latere leeftijd heb ik de studie theologie opgepakt, dat resulteerde in het predikantschap. Ik ben gemeentepredikant geweest van een grote gemeente in het midden van het land. Momenteel werk ik zelfstandig vanuit mijn praktijk als pastor, psycholoog en coach.

Gelieerd aan stichtingen


Ik ben bestuurslid van Stichting Ruimzicht. Deze stichting zet zich onder meer in voor de ondersteuning van predikanten in hun beroepsuitoefening. De stichting heeft in de afgelopen jaren een coachingspilot uitgezet om te onderzoeken in hoeverre predikanten begeleiding op maat behoeven. De uitkomsten zijn zeer positief.

Tevens ben ik gelieerd aan Stiching MomenTaal. MomenTaal is een intermediaire organisatie voor de begeleiding bij belangrijke levensmomenten, zoals geboorte, huwelijk, het levenseinde of bij levensvragen. MomenTaal werkt samen met uitvaartorganisaties en palliatieve zorgverleners in de regio Kennemerland


Adres


Mijn praktijk is gevestigd in Bunnik,
Provincialeweg 16, 3981 AP Bunnik

Tevens heb ik een praktijk in Amstelveen.